Nazad

Sedma śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 29.03.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje Predloga zaključaka Inicijalnog sastanka predsjednika Odbora za vanjsku politiku parlamenata jugoistočne Evrope
  2. Razmatranje Predloga grupa prijateljstva Parlamenta Crne Gore sa parlamentima drugih zemalja
  3. Formiranje Radne grupe za izradu Platforme o saradnji Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa dijasporom
  4. Razmatranje i usvajanje Plana rada Odbora za 2013. godinu
  5. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 29.03.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik