Nazad

Devetnaesta śednica Zakonodavnog odbora, 10.06.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o pravnim i sudskim garancijama protiv nezakonite obrade ličnih podataka
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta
  3. Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja
  4. Predlog zakona o porezu na promet nepokretnosti
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju
  7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
  8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore
  9. Predlog odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Crne Gore

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 10.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Datum: 10.06.2013.
Broj akta: 27-5/12-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 10.06.2013.
Broj akta: 00-32-1/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj