Nazad

Deseta śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 14.06.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Konzularne konvencije između Crne Gore i Republke Srbije
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma TRIPS (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine )
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pravu neplovidbenih korišćenja međunarodnih vodotoka
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o pravnim i sudkim garancijama protiv nezakonite obrade ličnih podataka

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 14.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o Predlogu zakona o potvrđivanju Konzularne konvencije između Crne Gore i Republike Srbije

Datum: 14.06.2013.
Broj akta: 24-9/13-3
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma TRIPS

Datum: 14.06.2013.
Broj akta: 07-3/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj