Nazad

Petnaesta śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 26.09.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o readmisiji ( vraćanje i prihvatanje ) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o readmisiji( vraćanje i prihvatanje )lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, sa protokolom o sprovođenju Sporazuma
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak
  7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije
  8. Predlog zakona o potvrđivanju završnih akata Svjetske konferencije o radio-komunikacijama ( WRC-07 )
  9. Razno

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 26.09.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj hidrografskoj organizaciji

Datum: 26.09.2013.
Broj akta: 27-1/13-3/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva

Datum: 26.09.2013.
Broj akta: 24-9/13-1/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj