Nazad

Sedamnaesta śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 04.11.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog bilateralnog ugovora uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, koji ima za cilj olakšavanje njene primjene
  2. Predlog zakona o potvrđivanju dodatnog bilateralnog ugovora uz evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći od 20. aprila 1959. godine, koji ima za cilj olakšanje njene primjene
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Njegovog Presvijetlog Visočanstva Princa od Monaka u oblasti održivog razvoja
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera
  5. Međunarodne aktivnosti odbora
  6. Usvajanje zapisnika

Dokumenta: