Nazad

Dvadeseta śednica Zakonodavnog odbora, 18.06.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pravu neplovidbenih korišćenja međunarodnih vodotoka
  2. Predlog zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore
  4. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Dokumenta: