Nazad

Druga śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 28.12.2012.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Davanje saglasnosti za izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora finansijskih izvještaja Centralne Banke Crne Gore
  2. Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu
  3. Izbor zamjenika predsjednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet
  4. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa druge śednice

Datum: 28.12.2012.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj - amandmani na Predlog zakona o budžetu za 2013.

Datum: 28.12.2012.
Broj akta: 00-33/12-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj