Nazad

Deveta śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 30.04.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana (4) na Predlog zaključaka Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore povodom razmatranja Informacije o načinu realizacije skupštinskih zaključaka od 29. februara 2012. godine koji se odnose na Kombinat aluminijuma AD Podgorica

Dokumenta: