Nazad

Deseta śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 27.05.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa pete i osme śednice
  2. Izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji državnih garancija Vlade Crne Gore izdatih u 2010. u 2011. godini
  3. Razmatranje Informacije o postupanju elektroenergetskih subjekata po nalozima Regulatorne agencije za energetiku

Dokumenta:

Zapisnik sa desete śednice

Datum: 27.05.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik