Nazad

23. śednica Zakonodavnog odbora, 24.06.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji;
  3. 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika
  4. amandmani  (4) na Predlog zakona o socijalnom stanovanju

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 24.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o porezu na promet nepokretnosti

Datum: 24.06.2013.
Broj akta: 16-02/13-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (4) na Predlog zakona o socijalnom stanovanju

Datum: 24.06.2013.
Broj akta: 19-5/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Datum: 24.06.2013.
Broj akta: 26-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona

Datum: 24.06.2013.
Broj akta: 23-12/12-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj