Nazad

24. śednica Zakonodavnog odbora, 27.06.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata
  2. Predlog zakona o štrajku
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
  4. Amandmani (3) na Predlog zakona o potrošačkim kreditima
  5. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
  6. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga
  7. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 27.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o porezu na pormet nepokretnosti

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 16-02/13-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 26-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o štrajku

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 19-3/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 24-5/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 00-36/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (6) na Predlog zakona o porezu na promet nepokretnosti

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 16-02/13-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 26-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (3) na Predlog zakona o potrošačkim kreditima

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 28-1/12-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 26-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (6) na Predlog zakona o porezu na promet nepokretnosti

Datum: 27.06.2013.
Broj akta: 16-02/13-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj