Nazad

40. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 16.12.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog finansijskog plana sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2014. godinu
 2. Predlog finansijskog plana sa Planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2014. godinu
 3. Predlog finansijskog plana sa Planom rada agencije za nadzor osiguranja za 2014. godinu
 4. Predlog finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti za 2014. godinu
 5. Predlog finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2014. godinu
 6. Predlog finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu
 7. Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu
 8. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o igrama na sreću
 9. Razmatranje amandmana  na Predlog zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze
 10. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 11. Razmatranje dva  amandmana predlagača na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na premije osiguranja
 12. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 16.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o igrama na sreću

Datum: 16.12.2013.
Broj akta: 33/13-8/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Finansijskom planu Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu

Datum: 16.12.2013.
Broj akta: 00-63-7/13-96/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 16.12.2013.
Broj akta: 16-02/13-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze

Datum: 16.12.2013.
Broj akta: 16-01/13-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj