Nazad

25. śednica Zakonodavnog odbora, 04.07.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
  2. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
  3. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
  4. Amandmani (4) na Predlog zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 04.07.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana (4) na Predlog zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima

Datum: 04.07.2013.
Broj akta: 24-5/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (10) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Datum: 04.07.2013.
Broj akta: 26-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj