Nazad

28. śednica Zakonodavnog odbora, 25.07.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gorei Vlade Republike Srbije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, sa Protokolom o sprovođenju Sporazuma
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gorei Vlade Republike Turske o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva
 4. Predlog zakona o potvrđivanju završnih akata Svjetske konferencije o radio-komunikacijama (wrc-07)
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli
 8. Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori
 9. Amandmani na Predlog zakona o visokom obrazovanju
 10. Amandman na predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju
 11. Amandmani (7) na Predlog zakona o elektronskim komunikacijama

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.07.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli

Datum: 25.07.2013.
Broj akta: 24-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Datum: 25.07.2013.
Broj akta: 16-03/13-4
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o elektronskim komunikacijama

Datum: 25.07.2013.
Broj akta: 10-1/13-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o penziskom i invalidskom osiguranju

Datum: 25.07.2013.
Broj akta: 09-2/13-5
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 25.07.2013.
Broj akta: 09-2/1-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj o razmatranju amandmana (6) na Predlog zakona o visokom obrazovanju

Datum: 25.07.2013.
Broj akta: 26-1/13-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj