Nazad

29. śednica Zakonodavnog odbora, 27.07.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu
  2. Amandmani na Predlog zakona o visokom obrazovanju
  3. Amandmani (10) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju
  4. Amandmani (8) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji
  5. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju
  6. Amandmani na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 29.07.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Datum: 29.07.2013.
Broj akta: 24-3/13-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (52) na Predlog zakona o visokom obrazovanju

Datum: 29.07.2013.
Broj akta: 26-1/13-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji

Datum: 29.07.2013.
Broj akta: 26-1/13-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj