Nazad

51. śednica Zakonodavnog odbora, 23.01.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog  zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju
  2. Predlog  zakona o potvrđivanju Konvencije  Ujedinjenih nacija o upotrebi  elektronskih komunikacija  u međunarodnim ugovorima
  3. Predlog  zakona o potvrđivanju amandmana na Sporazum o zaštiti  kitova i delfina (cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i pripadajućoj zoni Atlantskog okeana
  4. Predlog  zakona o kombinovanom prevozu tereta
  5. Predlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda
  6. Predlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja
  7. Predlog  zakona o dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.01.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik