Nazad

55. śednica Zakonodavnog odbora, 24.02.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uslovnom pristupu i usluga koje pružaju uslovni pristup
 2. Predlog zakona o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim nagradama

  koji je podnio poslanik Emilo Labudović

 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta

  koji je podnio poslanik Neven Gošović

 5. Predlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

  koji je podnijelo 20 poslanika Demokratskog fronta

 6. Predlog zakona o dopuni Zakona o obligacionim odnosima

  koji je podnijelo 20 poslanika Demokratskog fronta

 7. Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore

  koji je podnijelo 20 poslanika Demokratskog fronta

Dokumenta: