Nazad

27. śednica Administrativnog odbora, 30.01.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje zahtjeva za davanje saglasnosti za obavljanje dopunskog rada poslanika dr Radosava Nišavića

    broj 00-63-14/14-6 OD 28. januara 2014. godine

  2. Tekuća pitanja

    - Razmatranje Zahtjeva Gorana Đurovića, broj 00-63-14/14-4/2 od 28. januara 2014. godine;
    - Razmatranje Zahtjeva Unije slobodnih sindikata Crne Gore, broj 00-63-14/14-4/3 od 29. januara 2014. godine;
    - Upoznavanje sa Pozivom Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamenta Bosne i Hercegovine, broj 00-67/14-11 od 29. januara 2014. godine, za učešće na regionalnoj konferenciji na temu „Obezbjeđivanje finansijske autonomije parlamenata s ciljem adekvatnog ispunjavanja prava i obaveza članova parlamenata“.

Dokumenta:

Odluka

Datum: 30.01.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-
Vrsta dokumenta: Odluka

Zapisnik sa śednice

Datum: 30.01.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik