Nazad

59. śednica Zakonodavnog odbora, 24.03.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu rada,

  koji su podnijeli poslanici: Srđan Milić, Neven Gošović, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Velizar Kaluđerović, Obrad Gojković, Radosav Nišavić, Dragoslav Šćekić i Danko Šarančić;

 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,

  koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Filip Vuković, Veljko Zarubica, Marta Šćepanović i Zorica Kovačević;

 4. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

  koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Filip Vuković, Veljko Zarubica, Marta Šćepanović i Zorica Kovačević;

 5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću

  koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Filip Vuković, Veljko Zarubica, Marta Šćepanović i Zorica Kovačević;

 6. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi:

  - amandman, koji su podnijeli poslanici: dr Predrag Sekulić i Zorica Kovačević;
  - amandman, koji su podnijeli poslanici: Mladen Bojanić, Srđan Perić, Goran Tuponja i mr Dritan Abazović;
  - amandman, koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 2 amandmana, koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;
  - amandman, koji su podnijeli poslanici: Srđan Milić i Snežana Jonica;

 7. Amandmani (4) na Predlog prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Lovćen“,

  koji je sastavni dio Predloga odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Lovćen“, koje su podnijeli poslanici: dr Predrag Sekulić, Slobodan Krušo Radović i Zorica Kovačević;

 8. Amandmani na Predlog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti:

  - 4 amandmana, koje su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Filip Vuković, Zorica Kovačević i Marta Šćepanović;
  - 5 amandmana, koje je podnio poslanik mr Damir Šehović;
  - 21 amandman, koje su podnijeli poslanici: Srđan Milić i Aleksandar Damjanović;
  - 2 amandmana, koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

 9. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije:

  - amandman,koji su podnijeli poslanici: Snežana Jonica i Neven Gošović;
  - 3 amandmana, koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;
  - 5 amandmana, koje je podnio Odbor za ljudska prava i slobode;

 10. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

  koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić i Zorica Kovačević;

 11. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,

  koje su podnijeli poslanici: Nikola Gegaj i Radovan Obradović;

 12. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću

  koje su podnijeli poslanici: Nikola Gegaj i Radovan Obradović.

 13. Amandmani (7) na Predlog zakona o kombinovanom prevozu tereta,

  koje su podnijeli poslanici: Srđan Milić i Snežana Jonica.

 14. Amandman na Predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini,

  koji su podnijeli poslanici: Srđan Perić, Mladen Bojanić i Goran Tuponja.

 15. Amandmani na Predlog zakona o nacionalnim parkovima:

  - amandman, koji su podnijeli poslanici: mr Dritan Abazović i Srđan Perić;
  - amandman, koji su podnijeli poslanici: Genci Nimanbegu i Nik Gjeloshaj.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 24.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana (7) na Predlog zakona o kombinovanom prevozu tereta

Datum: 24.03.2014.
Broj akta: 14-3/13-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore

Datum: 24.03.2014.
Broj akta: 31-6/14-1/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (9) na Predlog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Datum: 24.03.2014.
Broj akta: 33/13-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o nacionalnim parkovima

Datum: 24.03.2014.
Broj akta: 27-5/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 24.03.2014.
Broj akta: 16-03/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 24.03.2014.
Broj akta: 16-02/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj