Nazad

60. śednica Zakonodavnog odbora, 21.03.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika,

    koji su podnijeli poslanici: mr Milutin Simović, Goran Danilović, Almer Kalač i Ljerka Dragičević;

  2. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika:

    - 10 amandmana, koje su podnijeli poslanici: Srđan Milić, Neven Gošović, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Velizar Kaluđerović, dr Radosav Nišavić, Dragoslav Šćekić, Obrad Gojković i Danko Šarančić;
    - 3 amandmana, koje su podnijeli poslanici: Genci Nimanbegu i Nik Gjeloshaj;
    - amandman, koji su podnijeli poslanici: mr Milutin Simović, Goran Danilović, Almer Kalač i Ljerka Dragičević.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 21.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik