Nazad

Drugi nastavak 52. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 22.04.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji;
  2. Predlog zakona o izmjeni zakona o finansiranju lokalne samouprave

    (predlagač - poslanici Halil Duković, Nikola Gegaj, Tarzan Milošević, Žana Filipović, Zoran Jelić i Almer Kalač);

  3. Predlog zakona o zaštiti državnih interesa u elektro energetskom sektoru Crne Gore

    (predlagač - poslanik Srđan Milić) i

  4. Tekuća pitanja

Dokumenta: