Nazad

28. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 26.03.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore,

  koji je podnijela Vlada Crne Gore

 2. Tekuća pitanja

  IZ ZVJEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU CRNE GORE ZA 2013. GODINU /oktobar/:

  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda
  “ Kapacitet kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ostaje ograničen, iako je zaposleno dodatno osoblje. Sproveden je određeni broj aktivnosti i seminara za podizanje svijesti, kompletirani su izvještaji o zlostavljanju djece putem interneta, o uslovima u zatvoru i zaštiti od diskriminacije. Kapacitet za praćenje u oblasti mučenja i zlostavljanja i učešće kancelarije u dovođenju slučajeva diskriminacije pred sud treba značajno da se poboljšaju. Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i dalje prezentuje nedostatke u vezi sa nezavisnošću kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. (str.10 Izvještaja)”;

  “ Parlamentarni Odbor za ljudska prava i slobode podržao je Ombudsmanove izvještaje o zlostavljanju djece putem interneta; stanju u zatvorima i zaštiti od diskriminacije – kao i Ombudsmanov opšti izvještaj za 2012.
  Saradnja Odbora sa Ombudsmanom i civilnim društvom nastavlja da bude dobra.”

  IZ PLANA AKTIVNOSTI ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE ZA 2014. GODINU:

  „ Kao i prethodne godine, Odbor će intenzivirati saradnju sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, zasnovanu na Zakonu o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zakonu o zabrani diskriminacije i Poslovniku Skupštine Crne Gore, jedan broj aktivnosti posvetiće učešću građana i građanskoj inicijativi u lokalnim samoupravama, a kroz institute kontrolne funkcije Skupštine, implementaciji Zakona i Zaključaka Skupštine, u nadležnosti ovog Odbora.“

  Rukovođeni prethodnom praksom u razmatranju značajnih predloga zakonskih akata u funkciji ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, u 2011., 2012. i 2013. godini, kroz institute transparentnosti u radu Odbora i saradnje sa predstavnicima nadležnih institucija, medjunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori i civilnog sektora, koja je dala dobre rezultate, i ovom prilikom, na sjednicu u proširenom sastavu, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u njenom radu, pozvani su:

  - Delegacija Skupstine CG u PSSE, dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, mr Damir Šehović, Snežana Jonica i Mladen Bojanić
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministar pravde, Duško Marković,
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović (predstavnik predlagača -čl. 67 stav 1 Poslovnika Skupštine),
  -v. d. generalnog direktora Direktorata za unapredjenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Leon Gjokaj,
  - Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava, Blanka Radošević-Marović (predstavnik predlagača -čl. 67 stav 1 Poslovnika Skupštine),
  -Ministarstvo rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković,
  -Ministarstvo prosvjete, Slavoljub Stijepović,
  -Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija-Državni sekretar za evropske integracije, Glavni pregovarač, Aleksandar Pejović,
  -Savjet za zaštitu od diskriminacije- sekretar Savjeta i savjetnik Predsjednika Vlade, dr Jovan Kojičić,
  - Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Zoran Pažin,
  -Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Šefko Crnovršanin i
  - Rukovodilac Centra za ljudska prava Univerziteta Crne Gore, mr Siniša Bjeković.

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  -Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,
  -Savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u CG Barbara Rotovnik,

  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador g-dja Janina Hrebickova,
  - UNDP- rezidentni predstavnik, g-din Rastislav Vrbenski,
  - UNICEF- Šef Kancelarije, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- Otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas;

  -NVO-e koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  -Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, Milisav Korać,
  - Centar za prava djeteta, Rajka Cica Perović,
  - “Građanska alijansa” , Boris Raonić,
  - “Akcija za ljudska prava”, Tea Gorjanc-Prelević.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 26.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik