Nazad

39. śednica Zakonodavnog odbora, 25.11.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Stokholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju
  3. Predlog zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o radu

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.11.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 25.11.2013.
Broj akta: 16-02/13-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 25.11.2013.
Broj akta: 16-02/13-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj