Nazad

22. śednica Odbora za turizma, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 06.03.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice odbora
 2. Predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini
 3. Predlog zakona o nacionalnim parkovima
 4. Tekuća pitanja.
 5. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima

  koje su podnijeli:
  - poslanik dr Filip Vuković (jedan amandaman),
  - poslanici dr Predrag Sekulić i Branko Čavor (pet amandmana);

  2. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi, koje su podnijeli:
  - poslanici dr Predrag Sekulić i Zorica Kovačević (jedan amandman),
  - poslanica Ljerka Dragičević (jedan amandman).

Dokumenta:

Zapisnik sa 22. śednice

Datum: 06.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o nacionalnim parkovima

Datum: 06.03.2014.
Broj akta: 27-5/14-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Datum: 06.03.2014.
Broj akta: 27-1/14-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj