Nazad

24. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 20.03.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi,

  koje su podnijeli:
  - poslanica Ljerka Dragičević (jedan amandman),
  - poslanici Mladen Bojanić, Srđan Perić, Goran Tuponja i mr Dritan Abazović (jedan amandman),
  - poslanik Andrija Popović (jedan amandman) i
  - poslanici Srđan Milić i Snežana Jonica (dva amandmana);

 2. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja,

  koji su podnijeli poslanici Predrag Sekulić i Zorica Kovačević;

 3. Amandman na Predloga zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini,

  koji su podnijeli poslanici Srđan Perić, Mladen Bojanić i Goran Tuponja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o nacionalnim parkovima

Datum: 20.03.2014.
Broj akta: 27-5/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi

Datum: 20.03.2014.
Broj akta: 03-2/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Datum: 20.03.2014.
Broj akta: 27-1/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 20.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik