Nazad

25. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 27.03.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Odbora
  2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi

    koji su podnijeli poslanici Srđan Milić i Snežana Jonica;

  3. Utvrđivanje amandmana Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na Predlog zakona o nacionalnim parkovima;
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 27.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o amandmanima Odbora na Predlog zakona o nacionalnim parkovima

Datum: 20.03.2014.
Broj akta: 27-5/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj