Nazad

66. śednica Zakonodavnog odbora, 13.05.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o morskom dobru;
  2. Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;
  3. Predlog zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu;
  4. Predlog zakona o zaštiti državnih interesa u elektroenergetskom sektoru Crne Gore, koji je podnio poslanik Srđan Milić;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 13.05.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Datum: 13.05.2014.
Broj akta: 23-1/14-5
Vrsta dokumenta: Izvještaj