Nazad

81. śednica Zakonodavnog odbora, 14.10.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Amandmani na Predlog zakona o visokom obrazovanju:

  - 6 amandmana, koje je podnio poslanik Andrija Popović;

  - 2 amandmana, koje je podnio poslanik Srđan Perić;

  - 1 amandman, koji su podnijeli poslanici: Srđan Perić i Goran Tuponja;

  - 21 amandman, koje su podnijeli poslanici: doc. dr Branka Bošnjak, prof.dr Jelisava Kalezić, Milan Knežević i dr Ljiljana Đurašković;

  - 1 amandman, koji je podnio poslanik Almer H. Kalač;

  - 1 amandman, koji je podnijela poslanica Nada Drobnjak;

  - 2 amandmana, koje su podnijeli poslanici Srđan Perić i Azra Jasavić;

  - 6 amandmana, koje su podnijeli poslanici mr Damir Šehović i dr Draginja Vuksanović;

  - 6 amandmana, koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;

  - 3 amandmana, koje je podnio poslanik mr Dritan Abazović.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 14.10.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvjestaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o visokom obrazovanju

Datum: 14.10.2014.
Broj akta: 26-1/14-2/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o visokom obrazovanju

Datum: 14.10.2014.
Broj akta: 26-1/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Datum: 14.10.2014.
Broj akta: 23-1/14-8
Vrsta dokumenta: Izvještaj