Nazad

46. śednica Zakonodavnog odbora, 17.12.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani na Predlog zakona o zaštiti  lica i imovine

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 17.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandamana (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima

Datum: 17.12.2013.
Broj akta: 03-2/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (3) na Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima

Datum: 17.12.2013.
Broj akta: 24-3/13-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (5) na Predlog zakona o Prijestonici

Datum: 17.12.2013.
Broj akta: 00-39/13-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o penziskom i invalidskom osiguranju

Datum: 17.12.2013.
Broj akta: 09-2/13-6
Vrsta dokumenta: Izvještaj