Nazad

26. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 09.06.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Davanje mišljenja o g-dinu Branku Miliću , kandidatu za mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Ankari;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 24.sjednice Odbora;
  3. Razno.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 09.06.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Mišljenje Odbora o Branku Miliću

Datum: 09.06.2013.
Broj akta: 00-63-5/14
Vrsta dokumenta: Ostalo