Nazad

56. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 07.05.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu
  2. Informacija o vršenju parlamentarnog nadzora nad Zakonom o finansiranju političkih partija, u skladu sa članom 32a Zakona o finansiranju političkih partija
  3. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 07.05.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik