Nazad

32. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 16.06.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2013. godinu, koji je podnijela institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore shodno članu 47 stav 1 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
 2. Informacija o međunarodnopravnim postupcima protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2013. godinu, koju je podnio Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu;
 3. Informacija o drugoj monitoring posjeti koizvjestilaca Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Crnoj Gori, realizovanoj 15. i 16. aprila 2014. godine- sprovođenje Preporuka iz Rezolucije 1890 (2012) PSSE (Služba Odbora) I
 4. Tekuća pitanja.

  Odbor za ljudska prava i slobode ce i u 2014. godini nastaviti sa aktivnostima predloženim u Planu aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrdjenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.
  S toga, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2013. godinu:
  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
  “Kapacitet kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ostaje ograničen, iako je zaposleno dodatno osoblje. Sproveden je određeni broj aktivnosti i seminara za podizanje svijesti, kompletirani su izvještaji o zlostavljanju djece putem interneta, o uslovima u zatvoru i zaštiti od diskriminacije. Kapacitet za praćenje u oblasti mučenja i zlostavljanja i učešće kancelarije u dovođenje slučajeva diskriminacije pred sud treba značajno da se poboljšaju. Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i dalje prezentuje nedostatke u vezi sa nezavisnošću kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. (str. 10)

  U pogledu unapređenja i ostvarivanja ljudskih prava, institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Ombudsman) je uposlila dodatni kadar, dok je budžet Ombudsmana za 2013. smanjen. Parlamentarni Odbor za ljudska prava i slobode podržao je Ombudsmanove izvještaje o zlostavljanju djece putem interneta; stanju u zatvorima i zaštiti od diskriminacije – kao i Ombudsmanov opšti izvještaj za 2012. Saradnja Odbora sa Ombudsmanom i civilnim društvom nastavlja da bude dobra. (str .56 i 57)

  Nakon formiranja nove Vlade u decembru, novo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je formirano, nezavisno od Ministarstva pravde. Kapacitet ministarstva, kao i Ombudsmana, treba i dalje da se ojača. Nedostaci po pitanju zaštite ljudskih prava od strane sudskih i izvršnih organa su i dalje prisutni, naročito u pogledu ranjivih grupa. ( str. 57)

  U oblasti prevencije mučenja i zlostavljanja, Zakon o Ombudsmanu treba izmijeniti i dopuniti kako bi se definisale dužnosti koje proizilaze iz uloge te institucije kao nacionalnog mehanizma za prevenciju. U februaru, tri policijska službenika su osuđena na po sedam mjeseci zatvora za zlostavljanje pritvorenika 2008; ipak, slučaj je poništen od strane Višeg suda u Podgorici u junu iz procesnih razloga i vraćen na ponovno suđenje. Procesuiranje takvih slučajeva je i dalje sporo i nekažnjivost predstavlja razlog za zabrinutost, naročito u slučajevima kada su umiješani organi za sprovođenje zakona. Tretman osuđenika i pritvorenika treba da se uskladi sa međunarodnim standardima. (str. 57)

  U domenu politika u oblasti borbe protiv diskriminacije, Ombudsman nastavlja da promoviše zaštitu svih ugroženih društvenih grupa, uprkos svojim ograničenim resursima. Preostaje da se Zakon o zabrani diskriminacije izmijeni i dopuni kako bi se uskladio sa pravnom tekovinom Evropske unije. (str. 59)”

  Odbor će razmatranjem Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i slobode Crne Gore za 2013. godinu /u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore -kontrolna uloga/. realizovati dvanaestu, a ostalim dvjema tačkama predloženog Dnevnog reda, trinaestu i četrnaestu aktivnost, utvrđene Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.

  Rukovođeni praksom dosadašnje saradnje sa Institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koja je dala dobre rezultate: iz Izvještaja o radu Odbora za 2013.g-”POSEBNO TREBA ISTAĆI DA JE nastavljena uspješna saradnja sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao krovnom institucijom, novim Ustavom ustanovljenom, za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je učestvovao decembar 2012- decembar 2013. godine na brojnim sjednicama Odbora (od 24 sjednice Odbora za ljudska prava i slobode 25. saziva Skupštine Crne Gore- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore učestvovao je na 16 sjednica Odbora),
  - na sjednicu u proširenom sastavu, pored Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućka Bakovića- član 67 stav 1, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - članovi Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, mr Damir Šehović, Snežana Jonica i Mladen Bojanić
  - Ministar pravde, Duško Marković,
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  -v. d. generalnog direktora Direktorata za unapredjenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Leon Gjokaj,
  - Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava, Blanka Radošević-Marović,
  -Ministar rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković,
  -Ministar prosvjete, Slavoljub Stijepović,
  -Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija-Državni sekretar za evropske integracije, Glavni pregovarač, Aleksandar Pejović,
  -Savjet za zaštitu od diskriminacije- sekretar Savjeta i savjetnik Predsjednika Vlade, dr Jovan Kojičić
  - Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Zoran Pažin,
  -Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Šefko Crnovršanin i
  - Rukovodilac Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta, mr Siniša Bjeković.
  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  -Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,
  -Savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u CG, Barbara Rotovnik,

  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,
  - UNDP- rezidentni predstavnik, g-din Rastislav Vrbenski,
  - UNICEF- Šef Kancelarije, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- Otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas;

  NVO-e koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  -Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, Milisav Korać,
  - Centar za prava djeteta, Rajka Cica Perović i
  - Građanska alijansa, Boris Raonić.

Dokumenta:

Izvjestaj o Izvjestaju o radu Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2013. godinu

Datum: 07.07.2014.
Broj akta: 00- 72/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 16.06.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik