Nazad

34. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 18.06.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore,

  koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;

 2. Amandman na Predlog zakona o elektronskoj upravi,

  koji su podnijeli poslanici Azra Jasavić i Goran Tuponja;

 3. Amandmani (4) na Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja,

  koje su podnijeli poslanici:

  - Radosav Nišavić- jedan Amandman i
  - Goran Tuponja i Dritan Abazović- tri Amandmana.

Dokumenta: