Nazad

35. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 10.07.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. (1) Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2012. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnio Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, broj 00-72/14-21, EPA 490 XXV;

  (2) Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2013. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnio Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, broj 00-72/14-21, EPA 490 XXV;

  (3) Izvještaj o radu Radne grupe za razmatranje modela organizacije, funkcionisanja i načina raspodjele sredstava Fonda za manjine, odnosno za izradu akata o radu Fonda za manjine, koji je Skupštini Crne Gore podnio Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, broj 00-72/14-22 EPA 491 XXV I

 2. Tekuća pitanja.

  ***
  Odbor za ljudska prava i slobode i u 2014. godini nastaviće sa aktivnostima utvrđenim Planom aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

  Stoga, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu: “Crna Gora nastavlja da obezbjeđuje poštovanje i zaštitu manjina i kulturnih prava. Međuetnički odnosi u zemlji nastavljaju da budu dobri. Ipak, Fond za manjine nastavlja da djeluje sa značajnim nedostacima, naročito u pogledu dodjele sredstava i valjanog sprovođenja projekata”,
  Odbor će, u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore-kontrolna uloga, razmatranjem Izvještaja o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2012. godinu kao i Izvještaja o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2013. godinu, koje je podnio Fond, u skladu sa članom 12 Odluke o osnivanju Fonda i na taj način realizovati četrnaestu i petnaestu aktivnost utvrđene Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu.
  Na sjednicu Odbora, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvan je direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Safet Kurtagić.
  Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović i
  - Predsjednik NVO „Građanska alijansa“, Boris Raonić.

  Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Crne Gore, u Crvenom salonu.

  ***

  POSJETA ČLANOVA ODBORA PRITVORSKOJ JEDINICI U PODGORICI, tzv. „BETONJERCI“

  Nakon završetka 35. sjednice članovi Odbora će realizovati šesnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti za 2014. godinu:

  Posjeta pritvorskoj jedinici u Podgorici, tzv. „Betonjerci“.

  Odbor će realizovati navedenu posjetu radi kontinuiteta praćenja stanja u oblasti zaštite prava lica lišenih slobode u zatvorskim jedinicama, a u funkciji prevencije torture, a

  polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu:
  “U oblasti prevencije mučenja i zlostavljanja, Zakon o Ombudsmanu treba izmijeniti i dopuniti kako bi se definisale dužnosti koje proizilaze iz uloge institucije kao nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. U februaru, tri policijska službenika su osuđena na po sedam mjeseci zatvora za zlostavljanje pritvorenika 2008; ipak, slučaj je poništen od strane Višeg suda u Podgorici u junu iz procesnih razloga i vraćen na ponovno suđenje. Procesuiranje takvih slučajeva je i dalje sporo i nekažnjivost predstavlja razlog za zabrinutost, naročito u slučajevima kada su umiješani organi za sprovođenje zakona. Tretman osuđenika i pritvorenika treba da se uskladi sa međunarodnim standardima.
  Takodje, „Pravni i politički okvir kojim se reguliše zatvorski sistem je unaprijeđen. Smještajni kapaciteti su prošireni. Specijalna pritvorska jedinica za maloljetnike i žene je uspostavljena. Objekti su sagrađeni kako bi se zatvorenicima omogućilo da rade u zatvorskim prostorijama. Dodatni napori su potrebni kako bi se pojačala upotreba alternativnih sankcija, te organizovale aktivnosti kojima se doprinosi socijalizaciji i rehabilitaciji pritvorenika. Novi Zakon o pomilovanju, donesen u julu, doprinio je smanjenju prenatrpanosti zatvora; ipak, kod usvajanja ovog Zakona nedostajala je prethodna analiza rizika i procjena uticaja“.

  Pored poslanika, članova Odbora za ljudska prava i slobode, u posjetu „Betonjerci“ pozvani su:
  - Direktor Uprave policije, Slavko Stojanović,
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i
  - Predsjednik NVO „Građanska alijansa“, Boris Raonić.

  Posjeta će biti realizovana u 11 sati i 30 minuta.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Izvjestaja o radu Fonda za zastitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2012. godinu

Datum: 11.07.2014.
Broj akta: 00-72/14-21/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvješaj o razmatranju Izvjestaja o radu Fonda za zastitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2013. godinu

Datum: 11.07.2014.
Broj akta: 00-72/14-30/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 10.07.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik