Nazad

36. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 23.07.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa:

  - 31. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 2. juna 2014. godine;
  - 33. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 12. juna 2014. godine;
  - 34. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 18. juna 2014. godine i
  - 35. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 10. jula 2014. godine

 2. Upoznavanje sa realizacijom Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, za period januar-jul 2014. godine;
 3. Informacije o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode:

  (1) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Ljiljane Đurašković sa predstavnicima NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, održanog 28. aprila 2014. godine;

  (2) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Ljiljane Đurašković sa ekspertom TAIEX-a, Franco Liccioneom, angažovanim u okviru TAIEX misije za pružanje podrške u utvrđivanju procedura za postupanje po predstavkama, održanog 8. jula 2014. godine;

  (3) Informacija o posjeti Odbora za ljudska prava i slobode Pritvorskoj jedinici u Podgorici, održanoj 10. jula 2014. godine;

  (4) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Ljiljane Đurašković sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Benjaminom Perksom, održanog 18. jula 2014. godine, i

 4. Tekuća pitanja.

Dokumenta: