Nazad

29. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 19.06.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, koje su podnijeli:

    - poslanica Ljerka Dragičević (11 amandmana) i
    - poslanici Aleksandar Damjanović i Obrad Gojković (jedan amandman).

  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 19.06.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu

Datum: 19.06.2014.
Broj akta: 20-1/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj