Nazad

56. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 23.09.2014.

Mjesto: JU Kakaricka gora

Dnevni red:

  1. Dosadašnja iskustva u radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivniih supstanci,

    Podgorica (Kakaricka gora).

Dokumenta: