Nazad

21. śednica Odbora za antikorupciju, 06.10.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. a) Određivanje termina održavanja kontrolnog saslušanja ministra ekonomije dr Vladimira Kavarića, ministra finansija dr Radoja Žugića, i direktora Uprave za javne nabavke doc.dr Mersada Mujević, na temu:”Višemilionski ugovori za pravne i konsultantske usluge plaćene od strane EPCG,”
    b) Razmatranje predstavke radnika “Montavar-Metalac” iz Nikšića i utvrđivanje stava Odbora s tim u vezi,
    c) Razmatranje predstavke Mreže za afirmaciju nevladinog sektora br.00-63-13/14-23 i utvrđivanje stava Odbora s tim u vezi.

  2. Razmatranje pojedinačnih predstavki građana i utvrđivanje postupanja Odbora po njima.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 06.10.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik