Nazad

36. śednica Administrativnog odbora, 04.06.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. - Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Odbora;
  - Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Odbora;
  - Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Odbora;
  - Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Odbora.
  - Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Odbora;
  - Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Odbora;
  - Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Odbora;
  - Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Odbora.

 2. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda,

  broj 01-305/2014 od 8. maja 2014. godine, radi davanja prethodnog mišljenja

 3. Tekuća pitanja

  - Dogovor o nastavku postupka imenovanja Državne izborne komisije;
  - Dogovor o nastavku postupka imenovanja Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade;
  - Dogovor o pokretanju postupka imenovanja Savjeta Agencije za elektronske medije;
  - Dogovor o pokretanje postupka izbora Komisije za sprječavanje sukoba interesa; i
  - Dopis Gorana Đurovića i Slavice Striković, broj 00-63-14/14-4/82 od 25. aprila 2014. godine.

Dokumenta:

Predlog odluke za imenovanje jednog člana žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade

Datum: 05.06.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-75/2
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za ljudska prava i slobode skupštine Crne Gore

Datum: 05.06.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Zapisnik sa śednice

Datum: 04.06.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik