Nazad

Sedamnaesta śednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, 03.11.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Kontrola postupka privatizacije “Crnagoraput” A.D. Podgorica;
  2. Usvajanje Zaključaka u vezi kontole postupka privatizacije hotela “Otrant” A.D. Ulcinj;
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 03.11.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik