Nazad

37. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 04.11.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu

  (član 53 stav 2 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore – “Službeni list CG”, br. 42/2011 i 32/14);

 2. Obavještenje i poziv NVO “UPIS”- Udruženje priređivača igara na sreću Crne Gore, broj 00-63-8/14-33/1 od 16. oktobra 2014. godine, a povodom:

  - Predstavke NVO “UPIS”, br.00-63-8/13-45, od 9.oktobra 2013. godine,
  - Urgencije/zahtjeva za odgovor o predstavci NVO “UPIS”, br. 00-63-8/14-24, od 2. jula 2014. godine i
  - Poziva da se postupi po predstavci NVO “UPIS”, sa opširnom argumentacijom, br. 00-63-8/14-33 od 25. septembra 2014. godine.

  *****

  Odbor za ljudska prava i slobode u 2014. godini nastavlja sa aktivnostima utvrđenim u Planu aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

  Odbor će razmatranjem Predloga zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu, realizovati osamnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.

  Na sjednicu u proširenom sastavu, povodom prve i druge tačke Dnevnog reda, pored Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućka Bakovića - član 67 stav 1, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:

  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  - Ministar finansija, dr Radoje Žugić i
  - Predsjednik Savjeta za zaštitu od diskriminacije Vlade Crne Gore, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, dr Igor Lukšić.

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,

  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova i
  - UNICEF- Šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks,

  - NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:
  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 04.11.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik