Nazad

89. śednica Zakonodavnog odbora, 17.11.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama;
 2. Amandmani na Predlog zakona o strancima:

  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Nada Drobnjak, Goran Tuponja, mr Branka Tanasijević, Nikola Gegaj, Žana Filipović, Ljerka Dragičević, Draginja Vuksanović, prof. Dr Jelisava Kalezić, dr Ljiljana Đurašković, doc.dr Branka Bošnjak i dr Radosav Nišavić;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Azra Jasavić, Srđan Perić i Goran Tuponja;
  - 1 amandman koji je podnijela poslanica Draginja Vuksanović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Neven Gošović i Snežana Jonica;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Rifat Rastoder, Draginja Vuksanović i Džavid Šabović;
  - 4 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici Milan Knežević, Predrag Bulatović i Vladislav Bojović.

 3. Amandmani na Predlog zakona o lobiranju:

  - 1 amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;
  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanici Milan Knežević, Vladislav Bojović i Predrag Bulatović.

 4. Amandmani na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti:

  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Izet Bralić, Draginja Vuksanović i Džavid Šabović;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Almer Kalač, Mićo Orlandić, Genci Nimanbegu, Suljo Mustafić, Draginja Vuksanović, Nik Gjeloshaj, Kemal Zoronjić, Džavid Šabović, Dritan Abazović i Izet Bralić;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Emilo Labudović;
  - 3 amandmana koja je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici Srđan Perić i Azra Jasavić;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici Zorica Kovačević, Marta Šćepanović i Radovan Obradović;
  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;
  - 12 amandmana koje su podnijeli poslanici Zoran Jelić i Zorica Kovačević.

 5. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spoljnoj trgovini:

  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Zorica Kovačević, Marta Šćepanović i Filip Vuković;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici Danko Šarančić i Aleksandar Damjanović.

 6. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima:

  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Branka Bošnjak i Veljko Vasiljević;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Ljerka Dragičević, Suljo Mustafić, Damir Šehović i Marta Šćepanović;

 7. Amandmani (2) na Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije,

  koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja, Darko Pajović, Azra Jasavić i Srđan Perić.

 8. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama,

  koje su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Zorica Kovačević, Marta Šćepanović i Veljko Zarubica.

 9. Amandman na Predlog zakona o komunalnoj policiji,

  koji je podnio poslanik Slaven Radunović;

 10. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti:

  - 1 amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 1 amandman, koji su podnijeli poslanici Srđan Perić i Azra Jasavić.

 11. Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o medijima,

  koji je podnio poslanik Rifat Rastoder.

 12. Razmatranje Zaključka Kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore, br.00-32-5/14-42 od 22.jula 2014.godine.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije

Datum: 25.11.2014.
Broj akta: 15-3/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o lobiranju

Datum: 25.11.2014.
Broj akta: 23-2/14-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 25.11.2014.
Broj akta: 28-2/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spoljnoj trgovini

Datum: 25.11.2014.
Broj akta: 30-1/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o strancima

Datum: 25.11.2014.
Broj akta: 24-3/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 17.11.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik