Nazad

83. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 01.12.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti za 2015. godinu;
  2. Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu;
  3. Predlog finansijskog plana sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2015. godinu;
  4. Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu;
  5. Predlog finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2015. godinu;
  6. Predlog finansijskog plana sa Programom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2015. godinu;
  7. Utvrđivanje Predloga odluke za imenovanje dva člana Savjeta za strane investicije iz reda poslanika(član 25 Zakona o stranim investicijama “Službeni list CG” br. 18/11 i 45/14) i
  8. Tekuća pitanja.

Dokumenta: