Nazad

40. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 05.12.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2013. godini,
 2. Razmatranje Informacije o utrošku sredstava opredijeljenih Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom (član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore) i
 3. Tekuća pitanja
 4. Odbor za ljudska prava i slobode u 2014. godini nastavlja sa aktivnostima utvrđenim u Planu aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.
  Odbor će razmatranjem Izvještaja o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2013. godini i Informacije o utrošku sredstava opredijeljenih Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom realizovati dvadesetu i dvadeset i prvu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.

  S toga, polazeći od navoda iz Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu:
  “Što se tiče deinstitucionalizacije, broj dnevnih centara za njegu djece s invaliditetom je porastao na osam. U pogledu osoba s invaliditetom, Vlada je usvojila AP za Strategiju za integraciju osoba sa invaliditetom 2014-2015 u martu. Pristup zgradama za osobe s invaliditetom uključujući i zdravstvene i obrazovne ustanove ostaje ograničen. Nijedna od trinaest prioritetnih javnih ustanova nije adaptirana do sad. Zakon o zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom još uvijek ima nedostataka. Finansijska podrška data poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom je nedovoljno zaštićena od prevara.” (str. 40 Izvještaja)
  “Crna Gora je preduzela nekoliko pozitivnih koraka u pogledu unapređivanja situacije socijalno ugroženih i/ili lica sa invaliditetom. Usvojena su Strategija i Akcioni plan za integraciju osoba s invaliditetom 2014-2015., kao i strategija inkluzivnog obrazovanja. Osnovan je novi Savjet za brigu o licima s invaliditetom, u koji su uključeni i predstavnici NVO. Vlada je u 2014. godina izdvojila iznos od 400 000 eura za izgradnju rampi kojima će se ovim licima olakšati pristup javnim ustanovama, uključujući pristup zdravstvenim objektima, školama i univerzitetima. Nijedna od 13 zgrada koje su označene kao prioritetni objekti nije adaptirana. Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom treba da bude izmijenjen i dopunjen u skladu s pravnom tekovinom EU i međunarodnim standardima. Novousvojene izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika imaju nedostatke u pogledu pristupa lica s invaliditetom biračkim mjestima. Finansijska podrška koja se uplaćuje poslodavcima za zapošljavanje lica sa invaliditetom i dalje nije dovoljno zaštićena od nenamjenske upotrebe. Mehanizmi za praćenje i sankcionisanje u ovoj oblasti su i dalje slabi.” (str. 56 i 57 Izvještaja)

  Na sjednicu u proširenom sastavu, povodom prve i druge tačke Dnevnog reda pozvani su:

  - Ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore)
  - Ministar rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - Ministar finansija, dr Radoje Žugić, (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore), i
  - Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Vukica Jelić, direktorica, (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore).

  Shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore,

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,

  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova i
  - UNICEF- Šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks, i

  - NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:
  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,
  - “Naša inicijativa”, Milisav Korać, i

  - Goran Macanović, korisnik sredstava opredijeljenih za realizaciju grant šeme.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 05.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik