Nazad

67. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 04.12.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
  2. Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja(kao zainteresovani Odbor);
  3. Predlog zakona o dopunama Zakona o radu; i
  4. Usaglašavanje amandmana na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

    koji su podnijeli poslanici Srđan Perić i Azra Jasavić br: 28-2/14-2/19.

  5. Usvajanje zapisnika sa 46, 47. i 48. sjednice Odbora

Dokumenta: