Nazad

24. śednica Odbora za antikorupciju, 19.11.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o sprječavanju korupcije,
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
  3. Odbor za antikorupciju će razmatrati ove predloge zakona kao zainteresovani odbor, jer je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao matični, zakazao raspravu za 20.novembar 2014.godine.

Dokumenta: