Nazad

26. śednica Odbora za antikorupciju, 12.12.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Završni račun budžeta za 2013. godinu
  2. Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu
  3. Tekuća pitanja

    Tačke 2 i 3 se odnose na potrošačke jedinice: Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Komisija za sprečavanje sukoba interesa, Uprava za antikorupcijsku inicijativu, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Tužilaštvo, Sudstvo, Državna revizorska institucija, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima.

Dokumenta: