Nazad

47. śednica Administrativnog odbora, 01.12.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jedne članice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore;
  2. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore;
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jedne članice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 02.12.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-
Vrsta dokumenta: Ostalo

Predlog odluke o izboru jedne članice Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore

Datum: 02.12.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

Datum: 02.12.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog odluke o razrješenju i izboru dva člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

Datum: 02.12.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

Datum: 02.12.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 01.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik