Nazad

85. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 09.12.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 82. sjednice
  2. Razmatranje amandmana (pet) na Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koje su podnijeli poslanici

    - Neven Gošović i Aleksandar Damjanović (pet) (23-2/14-11/9)

  3. Predlog zaključaka povodom razmatranja Izvještaja o realizaciji Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2010 – 2014, za 2013. godinu,

    koje je podnio poslanik Srđan Milić

  4. Tekuća pitanja

Dokumenta: