Nazad

92. śednica Zakonodavnog odbora, 08.12.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Crne Gore i Republike Slovačke uz Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Čehoslovačke o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.januara 1964.godine
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 2 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Dodatnog protokola 3 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini
 3. Predlog zakona o registrima prebivališta i boravišta
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju
 5. Predlog zaključka povodom Predloga zakona o autoputu Bar – Boljare

  koji su podnijeli poslanici Danko Šarančić, Velizar Kaluđerović i Aleksandar Damjanović

 6. Amandmani na Predlog zakona o autoputu Bar – Boljare:

  - amandman koji je podnio poslanik Veljko Vasiljević;
  - amandman koji je podnio poslanik Dritan Abazović;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Velizar Kaluđerović i Neven Gošović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Danko Šarančić, Velizar Kaluđerović i Aleksandar Damjanović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Azra Jasavić, Darko Pajović, Goran Tuponja i Srđan Perić;
  - 6 amandmana koje je podnio poslanik Milan Knežević.

 7. Amandmani na Predlog zakona o upravnom postupku:

  - amandman koji su podnijele poslanice Marta Šćepanović i Zorica Kovačević;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Danijela Marković i Neven Gošović;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Draginja Vuksanović, Marta Šćepanović i Džavid Šabović.

 8. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

  - amandman koji su podnijeli poslanici Azra Jasavić i Srđan Perić;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;
  - amandman koji je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;
  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Almer H.Kalač;
  - 7 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;

 9. Amandmani na Predlog zakona o komunalnoj policiji:

  - amandman koji je podnio poslanik Slaven Radunović;
  - amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Azra Jasavić i Srđan Perić;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Marta Šćepanović, Saša Pešić i Zorica Kovačević.

 10. Amandmani na Predlog zakona o sprječavanju korupcije:

  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Mladen Bojanić;
  - 13 amandmana koje su podnijeli poslanici Milan Knežević, Vladislav Bojović i Predrag Bulatović.

 11. Amandmani na Predlog zakona o lobiranju:

  - amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica.

 12. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama:

  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanici Velizar Kaluđerović, Danko Šarančić i Aleksandar Damjanović;
  - 5 amandmana koje je podnio poslanik Milan Knežević;
  - 7 amandmana koje je podnio poslanik Milutin Đukanović;
  - 9 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović.;

 13. Amandmani na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju:

  - amandman koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Halil Duković, Zorica Kovačević i Marta Šćepanović;
  - amandman koji je podnio poslanik Janko Vučinić.

 14. Amandnman na Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

  koji su podnijeli poslanici Ljerka Dragičević i Suljo Mustafić;

 15. Amandmani (3) na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

  koje je podnio poslanik Andrija Popović.

 16. Razmatranje Zaključka Kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore,

  br.00-32-5/14-42 od 22.jula 2014. godine.

Dokumenta:

Izvještaj o Predlogu zakona o registrima prebivališta i boravišta

Datum: 15.12.2014.
Broj akta: 24-2/14-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Datum: 15.12.2014.
Broj akta: 05/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o komunalnoj policiji

Datum: 09.12.2014.
Broj akta: 00-39/14-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 09.12.2014.
Broj akta: 09-2/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o lobiranju

Datum: 09.12.2014.
Broj akta: 23-2/14-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 09.12.2014.
Broj akta: 28-2/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o upravnom postupku

Datum: 09.12.2014.
Broj akta: 23-1/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o sprječavanju korupcije

Datum: 09.12.2014.
Broj akta: 23-2/14-10/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o autoputu Bar – Boljare

Datum: 08.12.2014.
Broj akta: 14-1/14-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zaključka, povodom Predloga zakona o autoputu Bar – Boljare

Datum: 08.12.2014.
Broj akta: 14-1/14-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 08.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik